Nahrazení známek jiným hodnocením jen na vysvědčení je nesystémové

Mluvčí resortu Aneta Lednová již dříve ČTK řekla, že všechny ZŠ by známkování pro hodnocení dětí v prvních třech ročnících měly přestat používat nejdříve od školního roku 2025/2026.

Podle ministerstva hodnocení známkou komplikuje až znemožňuje důsledné sledování individuálního pokroku žáka. Zvláště pro prvňáčky je známkování demotivující a pravděpodobně souvisí s častými odklady školní docházky v Česku, uvedlo MŠMT v dokumentu k rozvoji vzdělávání do roku 2027. Podobně se ke klasifikaci vyslovil i Hopfinger. Oproti tomu slovní a formativní hodnocení podle něj umí podávat kvalitnější zpětnou vazbu o pokroku, výkonech a snaze žáka.

Resort podle Lednové změny v hodnocení připravuje v souvislosti s novými učebními plány pro školy. Výkon dítěte v polovině a na konci školního roku by se tak nově měl posuzovat podle několika kritérií, která se budou odvíjet od výukových cílů. To, o jaká konkrétní kritéria by se mohlo jednat, mluvčí neuvedla. „Plánujeme tuto změnu a rychlost a způsob jejího zavedení po celou dobu její přípravy konzultovat se všemi aktéry. Jako nejbližší možný termín odhadujeme školní rok 2025/2026,“ doplnila.

Hopfinger by zavedení kriteriálního nebo slovního hodnocení v českých školách ocenil, pokud by se užívalo po celý rok a změně hodnocení by předcházela příprava. „Zrušení známek musí být výsledkem promyšleného systému. Samotné hodnocení je vrcholem ledovce, má odrážet podobu výuky. Je otázkou, jestli svrchu nařízená změna v českých školách změní způsob výuky. Bez toho nelze vyloučit, že navržená kritéria pro hodnocení budou jen ´maskované známky´,“ míní.

Podle něj by mělo MŠMT před plošným zavedením neznámkování nápad nejprve vyzkoušet na několika běžných ZŠ. Na základě pilotáže pak bude resort moci ostatním školám ukazovat benefity změny. Jiná forma hodnocení totiž podle něj vyžaduje změnu výuky a debaty s rodiči, aby ji ocenili. Zároveň není podle Hopfingera správné od pětistupňové škály známek upustit pouze na vysvědčení a jinak ji k hodnocení dětí běžně používat.

Náhradu známkování nebo kombinace známek a jiných forem hodnocení už nyní školský zákon umožňuje. V českých ZŠ ale klasifikace převažuje. Pokud navržené nahrazení známek schválí vláda, plánuje úřad pro učitele připravit metodickou podporu. V případě, že bude zrušení známek na vysvědčení v prvním až třetím ročníku úspěšné, chce resort navrhnout změnu i pro další třídy.